האם רופאים יכולים לטפל בי באמצעות האפליקציה?

K מציעה שירות של צ'אט עם רופא מוסמך באמצעות האפליקציה, בשעות 19:00-23:00 במשך כל ימי השבוע. השירות זמין לחברי קופת חולים מכבי בלבד ודורשת העברת נתונים מהתיק הרפואי במכבי ל- K. 

הנתונים ממכבי נשמרים באופן מוצפן ומאובטח ולא ניתן לזהות משתמש לפי הנתונים הרפואיים שלו.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 7 מתוך 19