האם רופאים יכולים לטפל בי באמצעות האפליקציה?

K מציעה שירות של צ'אט עם רופא מוסמך באמצעות האפליקציה, בשעות 19:00-23:00 במשך כל ימי השבוע. השירות זמין לחברי קופת חולים מכבי בלבד ודורשת העברת נתונים מהתיק הרפואי במכבי ל- K. 

רופאי מכבי לא יטפלו במצבים כרוניים שמטופלים על ידי רופאי המשפחה.
כמו כן, לא ניתן יהיה לחדש מרשמים המטפלות במצבים כרוניים.

הנתונים ממכבי נשמרים באופן מוצפן ומאובטח ולא ניתן לזהות משתמש לפי הנתונים הרפואיים שלו.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 27 מתוך 69

מאמרים בקטגוריית המשנה הזאת